W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zamówienia publiczne

Zamówienie na: dostawę pętli indukcyjnej na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, wraz z montażem, uruchomieniem, instruktażem, w budynku Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Stan zamówienia: Unieważnione
Numer sprawy: ZKK.261.1.23.2023
Zamawiający: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Wartość szacunkowa: Poniżej 130 tys. zł
Termin składania ofert: 22.11.2023 10:00
Miejsce składania ofert: zamowienia@ast.krakow.pl

Rozstrzygnięcie:

 Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie  ofertowe  z  dnia  15  listopada  2023  r. na  dostawę pętli indukcyjnej  na potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami, wraz z montażem, uruchomieniem, instruktażem, w budynku Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym zapytanie zostaje zamknięte bez wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamówienie na: Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynku AST przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: ZKK.261.4.2.2023
Zamawiający: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wartość szacunkowa: Powyżej 130 tys. zł
Termin składania ofert: 17.11.2023 09:30
Miejsce składania ofert: portal ezamowienia

Rozstrzygnięcie:

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA –  wyborze najkorzystniejszej  oferty

Zamawiający – Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie,  działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o zakończeniu oceny i badania ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu i uprzejmie informuje, iż dokonano następującego rozstrzygnięcia:  

Zamawiający  uznał   za  najkorzystniejszą  ofertę  nr  1 złożoną  przez Ekotrade sp. z o. o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, za cenę brutto w kwocie 368 319,27 zł, z uwagi na złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, za co otrzymała wynik łączny 100 pkt, w tym w kryterium „cena brutto 60%”  60 pkt, w kryterium ,,doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 40%” 40 pkt.

Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do wartości brutto oferty uznanej za najkorzystniejszą.  

 Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożono ponadto następującą ofertę, która uzyskała następującą ilość punktów w ocenie ofert:
- oferta nr 2 złożona przez konsorcjum firm: lider – Impel Security Solutions sp. z o. o., ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław; członkowie: Impel Safety Sp. z o.o., adres jw.; Impel Facility Services Sp. z o.o., adres jw.; Impel Technical Security Sp. z o.o., adres jw.; ITM Poland S.A., ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra; Silezjan System Security - Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o., ul. Centralna 24, 52-114 Wrocław, za cenę brutto w kwocie 391 980,73 zł, która uzyskała wynik łączny 96,37 pkt, w tym w kryterium „cena brutto 60%” 56,37 pkt, w kryterium ,,doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 40%” 40 pkt.

Jednocześnie Zamawiający, działając na postawie art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zawiadamia, że umowę w sprawie zamówienia publicznego można zawrzeć w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 

Rektor AST
prof. dr hab. Dorota Segda