mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 24.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarządzenia Rektora AST - 2019

Zarządzenie nr 1/2019 Rektora AST z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia stawek dofinansowania wypoczynku ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie w 2019 r.

Zarządzenie nr 2/2019 Rektora AST z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia Rektora nr 43/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 3/2019 Rektora AST z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 – Instrukcja kancelaryjna
Załącznik nr 2 – Jednolity rzeczowy wykaz akt
Załącznik nr 3 –
Instrukcja archiwalna

Zarządzenie nr 4/2019 Rektora AST z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie: powołania stałych komisji ds. wyceny i likwidacji środków trwałych i materiałów

Zarządzenie nr 5/2019 Rektora AST z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 6/2019 Rektora AST z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie: odpłatności za zakwaterowanie w Domu Studenckim AST przy ul. Warszawskiej 5 w okresie wakacyjnym – lato 2019

Zarządzenie nr 7/2019 Rektora AST z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 8/2019 Rektora AST z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz dokumenty wydawane przez Uczelnię w toku studiów na studiach stacjonarnych

Zarządzenie nr 9/2019 Rektora AST z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 10/2019 Rektora AST z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie: ustalenia cen biletów na gościnny spektakl Teatru Polonia z Warszawy

Zarządzenie nr 11/2019 Rektora AST z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: w sprawie: zasad stosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu uzyskanego przez pracownika uczelni będącego nauczycielem akademickim

Zarządzenie nr 12/2019 Rektora AST z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia przysługującego nauczycielom akademickim za udział w pracach komisji rekrutacyjnych do spraw przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora AST z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia skontrum częściowego w obrębie sygnatur oraz zbiorów specjalnych w bibliotece międzywydziałowej AST Filii we Wrocławiu

Zarządzenie nr 14/2019 Rektora AST z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka możliwych zagrożeń dla obiektów uczelni

Zarządzenie nr 15/2019 Rektora AST z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia skontrum częściowego w Bibliotece AST w Krakowie w obrębie sygnatur 10.301-37.000

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora AST z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie: oceny okresowej nauczycieli akademickich

Załącznik - Kwestionariusz ewaluacyjny osiągnięć nauczyciela akademickiego

Zarządzenie nr 17/2019 Rektora AST z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie: wydawania duplikatu dyplomu ukończenia studiów oraz duplikatu suplementu do dyplomu

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora AST z dnia 6 września 2019 roku w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania dokumentacji dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji oraz mobbingowi

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora AST z dnia 6 września 2019 roku w sprawie: ustalenia cen biletów na spektakl Teatru AST pt. „Kontrabasista” w wykonaniu Jerzego Stuhra na Scenie im. St. Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora AST z dnia 13 września 2019 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Regulamin pracy Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 –
wyciąg obowiązujących przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
Załącznik nr 2 – wykaz stanowisk, na których pracownicy zatrudnieni są w podstawowym systemie czasu pracy
Załącznik nr 3 – wzór Karty ewidencji czasu pracy pracownika
Załącznik nr 4 – wniosek o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych
Załącznik nr 5 – wykaz prac wzbronionych kobietom

Zarządzenie nr 21/2019 Rektora AST z dnia 13 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej na Wydziale Aktorskim w Krakowie

Zarządzenie nr 22/2019 Rektora AST z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku aktorstwo teatru lalek o profilu ogólnoakademickimOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 24.09.2019
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 07.03.2018
Dokument oglądany razy: 6 276