mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST

Uchwały Senatu AST - 2018 rok

POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 15 STYCZNIA 2018 r.

Uchwała nr 33/2016-2020 Senatu AST z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej 18-20

Uchwała nr 34/2016-2020 Senatu AST z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: oceny zachowania Prodziekana WTT Jacka Łumińskiego

Uchwała nr 35/2016-2020 Senatu AST z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: kontynuowania umowy z zagraniczną uczelnią artystyczną


POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 7 MAJA 2018 r.

Uchwała nr 36/2016-2020 Senatu AST w Krakowie z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni na rok 2017

Uchwała nr 37/2016-2020 Senatu AST z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz podziału wyniku finansowego

Uchwała nr 38/2016-2020 Senatu AST z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: oceny zachowania Dziekana WTT Janusza Skubaczkowskiego

Uchwała nr 39/2016-2020 Senatu AST w Krakowie z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: zawieszenia rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, kierunek: aktorstwo, specjalność: aktor teatru tańca

Uchwała nr 40/2016-2020 Senatu AST w Krakowie z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: możliwości przeniesienia edukacji prowadzonej na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu do Krakowa

Uchwała nr 41/2016-2020 Senatu AST z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: pensum dydaktycznego na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 42/2016-2020 Senatu AST z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 43/2016-2020 Senatu AST z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: zniesienia na Wydziale Reżyserii Dramatu specjalności „Reżyseria teatru muzycznego”

Uchwała nr 44/2016-2020 Senatu AST z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów magisterskich na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 45/2016-2020 Senatu AST z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: zmiany składu Międzywydziałowej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 46/2016-2020 Senatu AST z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: zmiany składu komisji socjalnej na kadencję 2016-2020

Uchwała nr 47/2016-2020 Senatu AST z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego wydawanych przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Uchwała nr 48/2016-2020 Senatu AST z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów podyplomowych


POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 25 CZERWCA2018 r.

Uchwała nr 49/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Uczelni na 2018 rok

Uchwała nr 50/2016-2020 Senatu AST z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie


POSIEDZENIE SENATU AST W DNIU 19 LISTOPADA 2018 r.

Uchwała nr 51/2016-2020 Senatu AST z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 52/2016-2020 Senatu AST z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Uchwała nr 53/2016-2020 Senatu AST z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 42/2016-2020 z dnia 7 maja 2018 r.

Uchwała nr 54/2016-2020 Senatu AST z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: zmian w planie rzeczowo-finansowym uczelni na rok 2018

Uchwała nr 55/2016-2020 Senatu AST z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego uczelni za rok 2018

Uchwała nr 56/2016-2020 Senatu AST z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: zgody na wykonywanie przez Rektora dodatkowego zajęcia zarobkowego

Uchwała nr 57/2016-2020 Senatu AST z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: ustalenia sposobu powołania pierwszej rady uczelni

Uchwała nr 58/2016-2020 Senatu AST z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: powołania kierunku aktorstwo teatru lalekOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 19.12.2018
Podpisał: Rektor AST
Dokument z dnia: 31.05.2016
Dokument oglądany razy: 16 634