mapa strony | kontakt |
RSS
A A A

BIP PWST
To jest wersja archiwalna z dnia 09.04.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Zarządzenia Rektora PWST - 2018

Zarządzenie nr 1/2018 Rektora AST z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Uczelni

Zarządzenie nr 2/2018 Rektora AST z dnia z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany regulaminu pomocy materialnej oraz wprowadzenia tekstu jednolitego

Regulamin Pomocy Materialnej dla studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 2 - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (I)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (II)
Załącznik nr 4 - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik nr 5 -
Oświadczenie studenta o miejscu zamieszkania w trakcie studiów
Załącznik nr 6 -
Wniosek o zapomogę
Załącznik nr 7 - Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 8 - Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik nr 9 -
Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku pochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Załącznik nr 11 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Załącznik nr 12 -
Wniosek do Kwestury A

Zarządzenie nr 3/2018 Rektora AST z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie:
wprowadzenia Regulaminu przetargu ustnego (aukcji) na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrocławiu

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego (aukcji) na sprzedaż nieruchomości  położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 4/2018 Rektora AST z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie: zasad rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach projektu KA-103/2018 Programu Erasmus+ w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Załącznik nr 1 - Zasady rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach projektu KA-103/2018 Programu Erasmus+ w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Zarządzenie nr 5/2018 Rektora AST z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie: zmiany zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestrów umów

Zarządzenie nr 6/2018 Rektora AST z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie: szczegółowych zasad, warunków funkcjonowania i działania Stałego Dyżuru Akademii Sztuk Teatralnych - wyłączenie jawności

Zarządzenie nr 7/2018 Rektora AST z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: zmiany regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 8/2018 Rektora AST z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: zmiany regulaminu pracyOpublikował: Magdalena Kaleta
Publikacja dnia: 09.04.2018
Podpisał: Magdalena Kaleta
Dokument z dnia: 30.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 891